Due diligence for bæredygtighedStår jeres virksomhed også overfor udfordringen med at skulle dokumentere, hvordan I tager ansvar?
Så kan due diligence være løsningen, I har manglet.


Opmærksomheden omkring due diligence og ansvarlig virksomhedsadfærd stiger kraftigt på tværs af brancher. Mange virksomheder mødes med øgede krav og forventninger til, at de drives ansvarligt og kan dokumentere deres indsatser for ansvarlig virksomhedsadfærd. Den kommende EU-lovgivning om due diligence forventes ikke alene at være relevant for store virksomheder, men også påvirke de krav der stilles til mindre virksomheder.

 

Implementering af due diligence kan imødekomme disse krav og skabe et solidt fundament for at virksomheden drives ansvarligt. En essentiel del af at være en ansvarlig virksom­hed, er at arbejde systematisk med at forebygge, undgå og håndtere negativ påvirkning på menne­sker, miljø, klima og biodiversitet. At have effektive og virkningsfulde processer for due diligence på plads, kan ikke alene hjælpe virksomheder til ansvarlig drift, men også bidrage til at træffe vigtige forretningsbeslut­ninger - så som valg af nye forretningsområder, partnerskaber og produkter.


Med vores forløb i due diligence får jeres virksomhed:

En internationalt anerkendt tilgang til at drive ansvarlig virksomhedspraksis

Erfaring med hvad due diligence betyder i praksis

Et solidt grundlag for at leve op til fremtidig lovgivning og udefrakommende krav

Et overblik over virksomhedens påvirkning og risici i hele værdikæden

En metode til at håndtere virksomhedens negative påvirkning, koblet til jeres eksisterende processer og praksis

Et fundament for at kommunikere transparent om virksomhedens arbejde med ansvarlighed og bæredygtighed

Intern forankring af virksomhedens arbejde med ansvarlighed på tværs af organisationen

Due diligence også kaldet due diligence for bæredygtighed bygger på et sæt international anerkendte retningslinjer for, hvordan virksomheder agerer ansvarligt.


Det er en proces, hvor virksomheden arbejder systematisk med at identificere, forebygge, begrænse og kommunikere deres eksisterende og potentielle negative påvirkning på mennesker, miljø og samfund.

Kom i gang med due diligence for bæredygtighed

Hos Imprint Consulting har vi udviklet værktøjer, der gør arbejdet med due diligence håndgribeligt.

 

Vi anvender og introducerer jer for værktøjerne i vores rådgivningsforløb, men du kan også helt frit få adgang til materialet ved at kontakte vores due diligence-specialist Silke Sønderstrup-Granquist. Send en mail, så tilsender hun værktøjerne til dig.

 

De værktøjer, du får adgang til er:

 

Skabelon til forpligtelsesaftale

Første skridt i en proces for due diligence består i, at din virksomhed skiftligt skal forpligte sig til at integrere arbejdet med due diligence for bæredygtighed. Du kan tilpasse skabelonen, så den passer til netop din virksomhed.

 

Skabelon til leverandørkortlægning

I andet skridt af due diligence-processen skal du foretage en risikovurdering af de områder, hvor din virksomhed og værdikæde har risici for negativ indvirkning på mennesker, miljø og samfund. Start med at kortlægge din forretning, herunder leverandør og samarbejdspartnere.

 

Risikoværktøjet

Risikovurderingen er essentiel for din due diligence-proces. Skabelonen ‘Risikoværktøjet’ hjælper dig med at gøre risikovurderingen overskuelig og til at skabe overblik over og prioritere risici i værdikæden.

 

Vores due diligence-værktøjer bliver brugt i hele landet af forretningsudviklere fra Danmarks Erhvervshuse. Ligeledes anerkender Erhvervsstyrelsen de værktøjer, vi har udviklet. Og du kan derfor finde overstående skabeloner på Virksomhedsguidens hjemmeside.