Vi rådgiver og faciliterer processer inden for  ansvarlig virksomhedspraksis og bæredygtig forretningsudvikling

… og hjælper virksomheder med at identificere og forstå deres påvirkning (både positiv og negativ) og med at handle I overensstemmelse med både egne ambitioner -og de krav og forventninger de møder. Vores tilgang er praksisnærog vi ser det som vores vigtigste opgave at forankrearbejdet med ansvarlig virksomhedspraksis ude hos virksomhederne, så den bæredygtige omstilling fortsætter, når vi som rådgivere går ud ad døren. Vi tror på 'hjælp til selvhjælps-princippet’ og gennem vores skræddersyede rådgivnings-og træningsforløb oversætter vi bæredygtig omstilling til håndgribelig handling, der hjælper virksomhederne med at omsætte ambition til daglig praksis.


Vores rådgivning er altid skræddersyet til at imødekomme virksomhedens behov og udfordringer, lige der hvor de er i processen mod bæredygtig omstilling. Og med vores skærpede fokus på forankring i virksomheden, tilrettelægger vi gerne kompetenceudviklingsforløb, der opkvalificerer både medarbejdere, ledere og/eller bestyrelsesmedlemmer.