ESG er også for SMV’er


Er din virksomhed klar til at navigere i de kommende krav til bæredygtighedsrapportering?


ESG og CSRD øverst på dagsordenen

Bæredygtighedsrapportering er blevet mere aktuelt for virksomhederne, i det EU har vedtaget forordningen Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) og den underliggende rapporteringsstandard European Sustainability Reporting Standard (ESRS).

Vi hjælper jer i gang og i mål med jeres ESG-arbejde


Hos Imprint Consulting lægger vi vægt på, at vores rådgivning er praksisnær. Vi tager altid udgangspunkt i jeres hverdag og kobler ESG til virksomhedens eksisterende forretningsstrategi. Vores praksisnære og fokuserede tilgang skaber overblik og indsigt, så I kan vurdere, hvad der er væsentligt for jer.


Vi bryder lovning og retningslinjer ned, og omdanner den til praksis. Vi vil nedbringe kompleksiteten, og har derfor udviklet værktøjer og skabeloner, der gør arbejdet med ESG konkret.

Tre gode grunde til at arbejde med ESG


 1. Kom på forkant med nye lovkrav
 2. Find potentialer for forbedring i din forretning
 3. Imødekom forventninger om gennemsigtighed fra omverdenen

ESG-rådgivningsforløb


Baseret på erfaring med at løse opgaver inden for ESG-området, har vi sammen med vores samarbejdspartner Sustainable Change udviklet en proces for implementering af ESG. Vi hjælper jer gennem processen, og vi vil være jeres kyndige sparringspartner under hele jeres ESG-forløb.


Kernen i ESG-arbejdet er dobbelt væsentlighedsanalysen

Væsentlighedsanalysen sikrer, at virksomheden fokuserer på de områder, hvor den har størst mulighed for at påvirke positivt eller indvirke negativt og dermed bruger sine ressourcer og kræfter, der hvor det gør den største forskel.

Vi ved, at arbejdet med ESG kræver ressourcer og tid, der i dagligdagen kan være knap.


Vores vigtigste opgave som rådgivere er, at I finder frem til, hvor I skal fokusere og prioritere jeres bæredygtighedsarbejde.
 "


Silke Sønderstrup-Granquist, Senior Sustainability Advisor, Imprint Consulting


Hvad indeholder forløbet?

Vi hjælper jer gennem tre faser med hvert sit fokus og output. Sammen afdækker vi og prioriterer jeres ESG fokusområder, sikre interessentinddragelse, realiserer de væsentligste fokusområder, hjælper med dokumentation og dataindsamling samt sikre forankring og engagement i hele virksomheden - så I bliver i stand til at kommunikere og rapportere jeres bæredygtige udvikling.

Handlinger

Lederskab

Afdæk og prioriter væsentligste ESG fokusområder

Indsigt

& fokus

Afdæk og prioriter væsentligste ESG fokusområder

 1. Afdæk kontekst 
 2. Forstå muligheder
 3. Prioriter muligheder
 4. Definer handling
 5. Lav goverance

Realiser væsentlige ESG fokusområder

Handling

Realiser væsentlige ESG fokusområder

 1. Afdæk kontekst 
 2. Forstå påvirkning, risici og muligheder
 3. Lyt til interessenter
 4. Prioriter fokusområder
 5. Sæt mål for fokusområder

Engager jer selv og andre i mål og handling

Engagement & læring

Engager jer selv og andre i mål og handling

 1. Engager organisationen
 2. Rapporter og kommuniker
 3. Engager omverden
 4. Lær af erfaring

Målsætninger

Er der brug for særlig ekspertviden, som vi i Imprint Consulting ikke har, så har vi kvalificerede samarbejdspartnere, der træder ind og løfter opgaven, eksempelvis ved ønsket om klimaregnskab.


Ønsker I hjælp til et enkeltstående element - analyse eller øvelse - til at komme i gang eller videre med jeres ESG-arbejde? Så ræk endelig ud. Vi står til rådighed og skræddersyr hjælpen, så det passer jer.

Vi tror på, at vi i samtalen med hinanden hæver vidensniveauet,
der muliggør bæredygtig udvikling.


Ræk ud til Silke Sønderstrup-Granquist, lad os starte dialogen og få et uforpligtende tilbud med udgangspunkt i jeres behov.

SILKE SØNDERSTRUP-GRANQUIST

Senior Sustainability Advisor

Tlf.: +45 2763 9908

Mail: silke@imprint.dk

LinkedIn

DITTE DEIGAARD

Selvstændig konsulent

Imprint samarbejdspartner


LinkedIn

Hvad er ESG? 


ESG står for Environment, Social og Governance, og dækker over miljø- og klimamæssige forhold, sociale forhold samt ledelsesmæssige forhold. Det omtales også ofte som bæredygtighed eller den tredobbelte bundlinje. Uanset hvilken betegnelse, du bruger, handler ESG om, hvordan din virksomhed bidrager til en bæredygtig udvikling. Med ESG følger krav om, at kunne måle og dokumentere bæredygtige indsatser.


ESG handler også om virksomhedens risikostyring og arbejde med due diligence for bæredygtighed (CSRDD). Det vil sige hvordan I i virksomheden arbejder systematisk med at identificere, forebygge, begrænse og kommunikere jeres eksisterende og potentielle negative påvirkning på mennesker, miljø og samfund.